Bestuur

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is een gemeenschappelijke regeling voor de zorg en het beheer van de archieven van de gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk. Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten.

Samenstelling algemeen bestuur:

dhr. M. Fränzel (burgemeester van Altena), lid
dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester van Heusden), lid
dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. J. van den Hoven (wethouder gemeente Waalwijk), lid

dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris


Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. M. Fränzel (burgemeester van Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester van Heusden), vice-voorzitter  
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), voorzitter

dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris


Gemeenschappelijke Regeling SALHA 2016

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014


Jaarrekening 2018


Begroting 2020