Het Streekarchief en onderwijs

De bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs bieden we de mogelijkheid om het archief te bezoeken om te ervaren wat een archief is en doet en waarom het archief documenten, kranten, foto’s en films bewaart. Erfgoed kan ook in de klas gehaald worden door zelf aan de slag te gaan met kant-en-klare lespakketten of via het digibord met behulp van digitaal lesmateriaal. 

Op deze manier wil het Streekarchief leerlingen bewuster maken van de omgeving waarin ze wonen en hen leren een kritische houding aan te nemen. Immers is een archief meer dan een bewaarplaats van oude papieren, het is een bron van informatie voor feiten en meerdere interpretaties van verhalen.  

Met school naar het archief
Lesprogramma's
Digitaal lesmateriaal
Andere erfgoedaanbieders