Erfgoededucatie

Een archief is meer dan een stoffige ruimte ergens onder in een duistere kelder, waar oude papieren worden bewaard. Het Streekarchief beheert een grote schat aan informatie uit de regio De Langstraat en het Land van Heusden en Altena;  4,5 kilometer aan oude perkamenten, kaarten, kranten, literatuur, maar ook tienduizenden foto’s en films. De oudste archiefstukken dateren uit de dertiende eeuw, de jongste is van gisteren. De collectie is een rijke bron voor omgevingsonderwijs, wetenswaardigheden en het vertellen en overdragen van verhalen over ‘ons’ erfgoed om te laten zien waar je vandaan komt en wie je bent.