Oud-streekarchivaris Tom van der Aalst overleden

Bestuursleden en medewerkers van Streekarchief Langstraat Heusden Altena hebben met droefheid kennis genomen van het overlijden van T.T.A.B.M. (Tom) van der Aalst op 29 april jl. Tom was van 1977 tot 2010 de eerste streekarchivaris van het toenmalige Streekarchief Land van Heusden en Altena. Zijn inzet, bevlogenheid en zo nu en dan eigengereide manier van werken zijn van grote betekenis geweest voor de opbouw en verdere ontwikkeling van het Streekarchief.

Tom van der Aalst

Nadat hij aan het begin van de jaren zeventig aan de Rijksarchiefschool het diploma van Middelbaar Archiefambtenaar behaalde, begon Toms loopbaan in het archiefwezen in 1973 als medewerker bij de archiefinspectie van de provincie Zeeland in Middelburg. Enkele jaren later verhuisde Tom naar zijn geboorteprovincie Noord-Brabant, toen hij in 1976 in dienst trad van het Streekarchivariaat In het Kwartier van Oisterwijk. Een jaar later solliciteerde hij met succes op de functie van streekarchivaris van het toen juist opgerichte Streekarchivariaat Land van Heusden en Altena.

Het karakter van een streekarchivariaat bracht met zich mee dat Tom aanvankelijk een rondreizend archivaris was. Aan die ambulante status kwam een einde met de opening van een centrale archiefbewaarplaats aan de Demer in 1982. Als hoofd van het Streekarchief Land van Heusden en Altena liet Tom de kans niet voorbijgaan om tal van historische archieven uit zijn werkgebied, die elders werden beheerd, naar het Streekarchief te laten overbrengen. Zijn volhardende pogingen om oud-rechterlijke, notariƫle en kerkelijke archieven te verwerven zorgden ervoor dat de omvang van de in Heusden beheerde archieven snel groeide.

Met veel enthousiasme zette Tom zich ook in voor de bevordering van de regionale geschiedbeoefening. Veel belangstellenden volgden bij hem een cursus oud schrift, Tom was lange tijd bestuurslid van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein, en hij stond aan de wieg van de Historische Reeks Land van Heusden en Altena. Zijn historische columns in het Brabants Dagblad - ter gelegenheid van zijn afscheid in 2010 gebundeld in het boek Rond de kaaie paole - laten zien dat hij als rooms-katholieke Brabander grote affiniteit had met de geschiedenis van het overwegend protestantse Land van Heusden en Altena ten noorden van de Bergsche Maas. Generaties van historici hebben geprofiteerd van Toms kennis, die hij graag bereid was te delen.

De ingebruikname van een nieuw Streekarchief in het Heusdense Bezoekerscentrum in 2005 was de kroon op het werk van Toms werkzame leven als streekarchivaris. Tom trad in 2010 terug als Streekarchivaris. In 2014 ging hij met pensioen en verliet het Streekarchief definitief.

Wij wensen Toms beide dochters en hun gezinnen veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Heusden, mei 2019