Nieuwe aflevering HTR: Hoe oud is Herpt?

Vanaf vrijdag 21 september zendt de Heusdense Televisie en Radio (HTR) weer een nieuwe aflevering uit van Het Streekarchief. Voor presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen begint daarmee het vijfde seizoen waarin zij maandelijks naar aanleiding van een bijzonder archiefstuk een interessante plek bezoeken.

In aflevering 35 komen Swaans en Van Engen in Herpt. Dit jaar wordt alom stilgestaan bij Heusden 700, maar al in 1970 vierden de inwoners van Herpt het duizendjarig bestaan van hun dorp. In het Streekarchief bladeren Van Engen en Swaans door het Brabants Dagblad uit dat jaar, waarin twee berichten laten zien dat in Herpt kosten noch moeite werden gespaard om de feestelijkheden luister bij te zetten. Interessant is ook de uitnodiging aan een paar honderd mensen met de achternaam ‘Van Herpt’. In een receptieboek van het ‘museum’ dat in het feestweekend werd ingericht in de pastorie zijn hun namen terug te vinden.

HTR Herpt1Van Engen (links) en Swaans bekijken in het Streekarchief stukken over de exacte ouderdom van Herpt. (foto Ad Kraamer)

Toch is het onduidelijk waarop het duizendjarig bestaan van Herpt destijds werd gebaseerd. De vroegste schriftelijke bron waarin Herpt wordt genoemd dateert van het begin van de twaalfde eeuw, toen de heer van Herpt een schenking deed aan de abdij van Sint-Truiden, die in deze streek veel rechten en bezittingen had. Op grond van archivalia kan het duizendjarig bestaan van Herpt dus niet worden aangetoond, maar archeologische bevindingen wijzen op een nog hogere leeftijd voor Herpt. Zowel op de plek van de in 1944 verwoeste kerk als verderop aan de Hoofdstraat is door archeologen materiaal gevonden dat teruggaat tot de negende eeuw. De oevers van het Oude Maasje worden dus al ruim 1100 jaar onafgebroken bewoond, langer dan men in 1970 heeft onderkend.

HTR HerptOpgraving in de Hoofdstraat in Herpt (1912), waarbij ook restanten van bewoning in de 9e eeuw gevonden zijn. (foto SALHA)

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 21 september om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald. Meer informatie op de site van HTR www.htrmedia.nl, waar ook via ‘uitzending gemist’ deze aflevering en de vorige uitzendingen van Het Streekarchief bekeken kunnen worden.

Klik hier voor een overzicht van alle uitzendingen.