Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Het jaarverslag 2017 is nu te vinden op de website. Dit jaarverslag belicht de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van Streekarchief Langstraat Heusden Altena in 2017. In dat jaar werd voor het eerst uitvoering gegeven aan het nieuwe beleidsplan, dat de periode 2017-2019 beslaat. Enkele speerpunten uit dat beleidsplan zijn de verdere versterking van de digitale dienstverlening, de realisering van een e-depot voor de duurzame bewaring van digitaal gevormde archiefbescheiden, en een digitaliseringsslag van de eigen informatiehuishouding van het Streekarchief. In 2017 werden hiertoe de eerste stappen gezet.

Klik hier om het volledige verslag te bekijken.