Inventarisatie archief Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle e.o. afgerond

De inventarisatie van het archief van de Gereformeerde Kerk van Sprang-Capelle e.o. én van de archieven van de rechtsvoorgangers is afgerond. Daarmee is een klus van twee jaar tot een einde gekomen. Vrijwilliger Jan Korpershoek begon in januari 2016 met het beschrijven van de archiefstukken van de kerk.

20180208 InventarisatieKerkarchief1
Liesbeth Verwimp van het Streekarchief overhandigt bloemen aan vrijwilliger Jan Korpershoek die zich twee jaar inzette voor het ordenen van het archief (6 februari 2018, Foto SALHA)

Het archief van de Gereformeerde Kerk van Vrijhoeve-Capelle werd in 1988 in bewaring gegeven, het archief van de kerk van Sprang volgde in 1992. In de loop der jaren werden talrijke aanvullingen toegevoegd en dat maakte een herinventarisatie van het gehele archief noodzakelijk. Jan Korpershoek bestudeerde de ingewikkelde geschiedenis van deze kerken en beschreef alle archiefstukken opnieuw. Onder begeleiding van Liesbeth Verwimp van het Streekarchief werd het archief opnieuw ingedeeld om een goed inzicht te geven in de evolutie van de kerken tot de huidige Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle e.o..

20180208 InventarisatieKerkarchief2
De inventaris van de archieven wordt aangeboden aan enkele leden van het kerkbestuur, namelijk aan Henk Hoogendoorn, voorzitter van de kerkenraad en aan Matty Zoutewell-Boonstra, scriba van de kerkenraad (6 februari 2018, Foto SALHA)

De oudste stukken in de archieven zijn de notulenboeken van de kerkenraden. Het oudste notulenboek van de Herstelde Gereformeerde Gemeente van Sprang dateert van 1835, dat van de Herstelde Gereformeerde gemeente van Vrijhoeve-Capelle komt uit 1837. Het archief loopt tot 2017 en telt in totaal 8 strekkende meter aan archiefstukken.

De archieven zijn hier geheel te doorzoeken. De stukken kunnen in de studiezaal worden geraadpleegd. Hierbij geldt wel een openbaarheidsbeperking van 50 jaar.